...bevat 3109 foto's
In het najaar van 2009 is de Kaderrichtlijn Water ddor de Minister vastgesteld. De Kaderrichtlijn geeft een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tevens verplicht deze richtlijn de waterbeheerders eens per 3 jaar de visstand te bemonsteren. Op deze foto ziet u dat dit o.a. gebeurt middels electrovisserij. In het bootje staat een stroomaggregaat waarmee de benodigde stroom wordt opgewekt en met het electrisch geladen schepnet wordt gevist waarbij de vissen voor een korte tijd worden verdoofd. Zij komen bovendrijven en kunnen zo gemakkelijk worden opgeschept.
Jan Dolmans

In het najaar van 2009 is de Kaderrichtlijn Water ddor de Minister vastgesteld. De Kaderrichtlijn geeft een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tevens verplicht deze richtlijn de waterbeheerders eens per 3 jaar de visstand te bemonsteren. Op deze foto ziet u dat dit o.a. gebeurt middels electrovisserij. In het bootje staat een stroomaggregaat waarmee de benodigde stroom wordt opgewekt en met het electrisch geladen schepnet wordt gevist waarbij de vissen voor een korte tijd worden verdoofd. Zij komen bovendrijven en kunnen zo gemakkelijk worden opgeschept.

Datum

Deze foto is op 9-5-2011 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie