...bevat 3109 foto's

Verslag bijeenkomst klankbordgroep van 16 april 2012

21 april 2012

Bij dit overleg stond de locatiekeuze van de nieuwe visvijver in Itteren centraal.