...bevat 3109 foto's

Panorama: Aan de Maas

27 maart 2010

Aan Nederlandse zijde is Rijkswaterstaat klaar met het herstellen van de oever en aan Belgische zijde zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Er is een wijds landschap ontstaan, helaas langs de oevers, , ontdaan van alle begroeiing. We hopen dat in de toekomst de natuur zich gauw zal herstellen en er weer bomen en struiken gaan groeien waardoor het landschap meer structuur krijgt.