...bevat 3109 foto's

Panorama: Itterse weerd

17 maart 2010

De Itterse weerd vanaf het dekgronddepot. Vanaf 2015 zullen de akkers in de verte worden afgegraven. In de oorspronkelijke plannen zou hier een aantal maanden van het jaar een landschap ontstaan van eilandjes en geulen dat een gedeelte van het jaar droog zou komen te liggen. Door het leggen van drempels in de Maas echter ter hoogte van Herbricht is de waterstand in de zomer aanzienlijk hoger waardoor het gebied het gehele jaar onder water komt te staan. Inmiddels heeft men onder druk van de bevolking de plannen alsnog aangepast.