...bevat 3109 foto's

Panorama: Hartelstein met opvangbekken

02 februari 2013

Het water dat gebruikt wordt om de kiezel te wassen wordt vervuild met klei- en zanddeeltjes en moet eerst worden gezuiverd. Het "waswater" wordt overgepompt naar zgn. bezinkbassins waar de zwaardere deeltjes klei en zand naar de bodem zakken. Deze bezinkbassins zijn aan de zuidzijde van Kasteelhoeve Hartelstein gemaakt. Op de voorgrond de nieuwe bedding van de Geul, die nu nog achter de boerderij omloopt.