...bevat 3109 foto's
Zoals bekend heeft er bij
Jan Dolmans

Zoals bekend heeft er bij "Poeke" altijd een peilschaal (de meiter) gestaan om te kijken wat de Maas "doet". Bij hoogwater was het een komen en gaan van mensen en werd er volop gediscussieerd of er nog “was” achter was en wat de hoogste stand uiteindelijk wel zou worden. Op 15 oktober 2010 is door De Maaswerken een nieuwe peilschaal geplaatst. Weliswaar niet op de oude plaats maar daar wel dichtbij namelijk naast de trappen. Deze peilschaal is af te lezen vanaf een waterstand van 43,75 m+NAP. Dit komt overeen met een afvoer te St.Pieter van 2000 m3/s en een waterstand van 46,60 m+NAP en dat komt gemiddeld één keer in de vijf jaar voor. Naarmate de werken aan de Grensmaas vorderen zullen deze standen worden aangepast. Tekst Sander bastings

Datum

Deze foto is op 21-10-2010 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie