...bevat 3109 foto's
Dit is nu nog het gedeelte dekgrond dat in de stroomgeulverbreding nog moet worden afgegraven.
Jan Dolmans

Dit is nu nog het gedeelte dekgrond dat in de stroomgeulverbreding nog moet worden afgegraven.

Datum

Deze foto is op 16-8-2012 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie