...bevat 3109 foto's
Er is nu ook gestart met het weghalen van de dekgrond op de plaats waar voorheen het bosperceel lag. De oude bebording van het Bundervoetpad is nog steeds aanwezig. Intussen zal men wel begrijpen dat fietsen hier niet meer is toegestaan.
Han Hamakers

Er is nu ook gestart met het weghalen van de dekgrond op de plaats waar voorheen het bosperceel lag. De oude bebording van het Bundervoetpad is nog steeds aanwezig. Intussen zal men wel begrijpen dat fietsen hier niet meer is toegestaan.

Datum

Deze foto is op 7-3-2009 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie