...bevat 3109 foto's
De stammen worden afgevoerd. In totaal zijn er zo'n 280 populieren gekapt om plaats te maken voor de weerdverlaging en de hoogwatervluchtplaats voor de runderen en paarden die in het gebied gaan lopen.
Jan Dolmans

De stammen worden afgevoerd. In totaal zijn er zo'n 280 populieren gekapt om plaats te maken voor de weerdverlaging en de hoogwatervluchtplaats voor de runderen en paarden die in het gebied gaan lopen.

Datum

Deze foto is op 13-3-2009 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie