...bevat 3109 foto's
De werkzaamheden op de locatie Itteren Noord zijn bijna afgerond. Ook de verwerkingsinstallatie Merwede is inmiddels ontmanteld in de werkhaven in Itteren. Het Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de invaart naar het Julianakanaal  in het kader van de aanleg van het passeervak-zuid. Naar  verwachting is de invaart in september dicht en wordt begonnen met het leegpompen van de haven. Het water wordt via de dekgrondberging naar de Geul geleid. De vissen in de haven worden verwijderd. Rond oktober start het opvullen van de  haven. Het passeervak komt zo’n twintig meter landinwaarts te liggen. Zoals het er nu naar uitziet is het passeervak, inclusief het verwijderen van de bestaande damwandplanken in juni 2018 klaar. Het gronddepot bij Voulwames wordt dan verwijderd en de wegen naar Voulwames en Hartelstein krijgen vervolgens ook gestalte.
Han Hamakers

De werkzaamheden op de locatie Itteren Noord zijn bijna afgerond. Ook de verwerkingsinstallatie Merwede is inmiddels ontmanteld in de werkhaven in Itteren. Het Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de invaart naar het Julianakanaal  in het kader van de aanleg van het passeervak-zuid. Naar  verwachting is de invaart in september dicht en wordt begonnen met het leegpompen van de haven. Het water wordt via de dekgrondberging naar de Geul geleid. De vissen in de haven worden verwijderd. Rond oktober start het opvullen van de  haven. Het passeervak komt zo’n twintig meter landinwaarts te liggen. Zoals het er nu naar uitziet is het passeervak, inclusief het verwijderen van de bestaande damwandplanken in juni 2018 klaar. Het gronddepot bij Voulwames wordt dan verwijderd en de wegen naar Voulwames en Hartelstein krijgen vervolgens ook gestalte.

Datum

Deze foto is op 21-8-2017 genomen. Bekijk hier andere foto's in deze maand.

In album...

Locatie