...bevat 3109 foto's

Waterstanden

In deze tijd van hoge waterstanden van de Maas, wil je als bewoner van een Maasdorp natuurlijk snel weten wat de actuele waterstand is. Op deze pagina kun je eenvoudig voor verschillende zuidelijke meetlocaties van Rijkswaterstaat de actuele waterstand opzoeken en het verloop van de afgelopen 24 uur en 9 dagen bekijken. Alle waterstanden zijn van Rijkswaterstaat afkomstig en worden iedere 10 minuten bijgewerkt. Deze pagina ververst zichzelf ook met deze frequentie zodat altijd de laatste stand zichtbaar is. De actuele waterstanden zijn ook eenvoudig op smartphones te bekijken door de speciale mobiele pagina. Als er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina dan horen we het graag.

Waterschap Roer en Overmaas bericht ook over eventuele wateroverlast via hun website en twitter. Voor de bewoners van Itteren en Borgharen is aanvullende informatie toegevoegd over de acties die genomen worden bij de verschillende waterstanden. Uitgebreidere informatie is beschikbaar bij de gemeente Maastricht (hoogwaterinformatie).

Meetlocaties

  • Eijsden grens
  • St.Pieter
  • Borgharen dorp
  • Elsloo

Zegt het voort

Waterstandverloop bij Eijsden grens44.66m +NAP (03:20 15/04)
Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen
Waterstandverloop bij St.Pieter44.18m +NAP (03:20 15/04)
Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Belangrijke waterstanden bij St.Pieter

45.80m NAPBeperkte dijkbewaking en pompen geïnstalleerd bij Itteren en Borgharen
46.15m NAPWaarschuwing bevolking via bewonersbrieven en geluidswagens
46.25m NAPEvacuatie risicogroepen voorbereiden, vee evacueren, informatieposten inrichten, gem. infonummer actief (043-3505025)
46.45m NAPWegen Itteren-Borgharen en Borgharen-sluis lopen onder, advies om auto uit het dorp te rijden
46.70m NAPToegangswegen afgezet, informatieposten open, schotten op kades, auto uit dorp, permanente dijkbewaking
46.95m NAPOuderen, zieken evacueren, wegen Itteren-Beatrixhaven en Borgharen-Limmel onder water, laatste kans om vrijwillig dorp te verlaten
47.40m NAPItteren is niet meer bereikbaar. Blijven op eigen risico
47.70m NAPVeiligheid kades Borgharen niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming
48.45m NAPVeiligheid kades Itteren niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming
Deze informatie is summier overgenomen uit de meterkastkaart van de gemeente Maastricht. Bekijk de daadwerkelijke meterkastkaart voor uitvoerige informatie.
Waterstandverloop bij Borgharen dorp39.33m +NAP (03:20 15/04)
Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Belangrijke waterstanden bij Borgharen dorp

44.05m NAPBeperkte dijkbewaking en pompen geïnstalleerd bij Itteren en Borgharen
44.50m NAPWaarschuwing bevolking via bewonersbrieven en geluidswagens
44.60m NAPEvacuatie risicogroepen voorbereiden, vee evacueren, informatieposten inrichten, gem. infonummer actief (043-3505025)
44.80m NAPWegen Itteren-Borgharen en Borgharen-sluis lopen onder, advies om auto uit het dorp te rijden
45.05m NAPToegangswegen afgezet, informatieposten open, schotten op kades, auto uit dorp, permanente dijkbewaking
45.30m NAPOuderen, zieken evacueren, wegen Itteren-Beatrixhaven en Borgharen-Limmel onder water, laatste kans om vrijwillig dorp te verlaten
45.60m NAPItteren is niet meer bereikbaar. Blijven op eigen risico
45.80m NAPVeiligheid kades Borgharen niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming
46.25m NAPVeiligheid kades Itteren niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming
Deze informatie is summier overgenomen uit de meterkastkaart van de gemeente Maastricht. Bekijk de daadwerkelijke meterkastkaart voor uitvoerige informatie.
Waterstandverloop bij Elsloo34.11m +NAP (03:20 15/04)
Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen