...bevat 3109 foto's

Rivierpark Maasvallei levert jaarlijks tientallen miljoenen op.

18 december 2018

Rivierpark Maasvallei levert jaarlijks tientallen miljoenen op

Rivierpark Maasvallei levert jaarlijks tientallen miljoenen op

Wandelaars in de Maasvallei bij Meers. Afbeelding: De Limburger

Rivierverbreding en herinrichting van de Maasvallei levert jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan maatschappelijk voordeel op.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt in opdracht van onder meer het Consortium Grensmaas naar de effecten van verbreding van de Maas en natuurontwikkeling. Het gaat daarbij om onder meer reductie van schade door hoogwater en kosten van drinkwaterproductie, en de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Wandel- en fietsnetwerk

Die is in Belgisch Limburg al sinds de jaren negentig volop in ontwikkeling, met onder meer een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk als resultaat. Ook aan Nederlandse zijde wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de toeristische infrastructuur, met een fietsbrug bij Meers als speerpunt.

De onderzoekers komen uit op een economisch rendement van 19 tot 24 miljoen euro per jaar, waarbij de revenuen uit toerisme en recreatie in Nederland nog niet zijn meegenomen. Volgens Lambert Schoenmaekers, projectleider van Rivierpark Maasvallei, zijn daarvoor nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar. „Toch is dit onderzoek voor beide Limburgen een goede indicatie dat wat in de Maasvallei gebeurt de samenleving geen windeieren legt”, zegt hij.

Bezoekers

De Belgische Maasvallei trekt jaarlijks tot één miljoen bezoekers. Natuurontwikkeling na rivierverbreding draagt ook bij aan vermindering van kooldioxide en efficiëntere drinkwaterproductie.

‘Ecologisch herstel kan een belangrijke functie vervullen in de reductie van de operationele kosten van zuivering van oppervlaktewater’, staat in het rapport. De onderzoekers verwijzen naar de waterwinning in Roosteren en Heel, waarvoor jaarlijks 10,2 miljoen kubieke meter aan de hoofdstroom van de Maas onttrokken wordt.

Klimaatverandering

Kritische kanttekening is dat door klimaatverandering met langdurige lage waterstanden als gevolg positieve effecten op de zuivering ongedaan gemaakt kunnen worden.