...bevat 3109 foto's

Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal

19 februari 2018

Eind 2018 is Consortium Grensmaas klaar met de werkzaamheden in Itteren en Borgharen. Wie denkt dat Itteren en Borgharen dan veilig zijn heeft het mis. Op basis van de klimaatverandering gaat men er van uit dat er in de toekomst veel grotere waterafvoeren komen dan in 1993 en 1995. Er zijn daarom plannen in de maak om vergaande maatregelen te gaan treffen. Voor Itteren en Borgharen betekent dit waarschijnlijk dat er een nevengeul wordt gegraven van Borgharen Stuw tot aan Voulwames. E.e..a is verwoord in bijgaande Ontwikkelingsvisie. De plannen worden op 20 februari behandeld in de Stadsronde hoogwaterveiligheid.